fundacja obrazek

KIM JESTEŚMY?

Fundacja CZYNIMY-DOBRO powstała z potrzeby serca. Wiara w dobro, wartości, optymizm, szacunek do każdego człowieka są wartościami, które są dla nas priorytetem. Dzisiejszy świat daje nam bardzo dużo dobra, ale również ludzi spotykają rzeczy, które do dobrych nie należą. Zakładając fundacje, chcemy sprawiać, aby osoby, które zostały doświadczone przez los w różnoraki sposób mogły również zaznać bezwarunkowego i bezinteresownego dobra, którym może nas obdarzyć drugi człowiek.

W świecie pełnym pogardy, zawiści i zła chcemy swoim działaniem dać światło nadziei dla ludzi, którzy potrzebują wsparcia, zrozumienia, szacunku i pomocnej dłoni w danym okresie ich życia.
Wierzymy, że dobrem słowem i sercem otwartym na człowieka możemy wspólnie spróbować pokolorować ten smutny, szary świat.

 

Każdego z nas w naszym życiu spotykają rzeczy, które są dla nas zbyt duże, zbyt ciężkie do zniesienia i bardzo nas przytłaczają swoim ciężarem. Wydaje się nam, że znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. W takich właśnie chwilach powinniśmy spróbować prosić o pomoc. Fundacja CZYNIMY-DOBRO, to coś więcej niż tylko kolejna fundacja, To ludzie, którzy chcą nieść innych ku górze i sprawiać, że ich życie może ulec poprawie. Chcemy napajać ludzi wartościami i wiarą w dobro jakie może wnieść do naszego życia drugi człowiek.

Wszystko co czynimy i chcemy czynić dla naszych podopiecznych robimy z poziomu serca, ponieważ wierzymy, że bezinteresowne dobro czynione w stronę potrzebujących, wróci do nas w momencie kiedy najmniej będziemy się tego spodziewać. Świata nie zmienimy, ale chęcią pomocy możemy spróbować zmienić świat chociaż dla jednej osoby, bo wierzymy w to, że warto jest pomagać.